O nás

Zaměřujeme se především na to, aby byly osobní údaje zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 (GDPR). K tomu využíváme dlouholeté znalosti z vývoje databázových aplikací a jejich implementace.

Ing. Luděk Galbavý

V roce 1984 ukončil studium VŠSE v Plzni jako inženýr technické kybernetiky. Potom pracoval jako vedoucí skupiny inženýrských služeb PRŘVT MzVŽ ČR, vedoucí projektové skupiny subsytému Zásoby ve výpočetním středisku Agrodat Nový Bor. Od roku 1993 pracoval jako vedoucí projektu informačních systémů pro obce a města KEO, KEO-X a technický ředitel Alis s.r.o.

Nyní si rozšiřuje vzdělání v rámci postgraduálního vzdělávacího programu LL.M. ochrana informací, se zaměřením právní a manažerské znalosti z oblasti ochrany dat, Compliance managementu, trestní odpovědnosti právnických osob, kybernetické a informační bezpečnosti (ZKB), která bude zaměřena na ochranu osobních údajů (GDPR) a elektronických identit (eIDAS).

Je členem komise informatiky SMO ČR, členem pracovní skupiny pro Otevřená data, členem Českého institutu managerů informační bezpečnosti, členem Spolku pro ochranu osobních údajů a do konce roku 2017 byl členem pracovní skupiny pro Národní standard spisových služeb.

 

Ing. Milan Ištok

Pracoval na různých pozicích v rámci vývoje programů a jejich správy (ICT).  Má zkušenosti jak z podnikatelské sféry, tak i ze státní správy.

Pracoval jako správce počítačové sítě na platformě Microsoft a LINUX. Později jako IT podpora ERP (Enterprise Resource Planning) systému, se zaměřením na plánování a řízení výroby (databázový server ORACLE).

Zúčastnil se zavádění SAP R/3 jako IT podpora.  V rámci zavádění SAP R/3 se zaměřoval především na plánování výroby Production Planning (dále spolupracoval na modulu řízení skladového hospodářství Warehouse Management).

V poslední době pracoval jako samostatný programátor-analytik při tvorbě správních agend pro obce a města.

Kromě zkušeností z programování databázových aplikací má zkušenosti i s administrací a tvorbou webových stránek.

Publish modules to the "offcanvs" position.