Služby

Poskytujeme především služby pověřence na ochranu osobních údajů (DPO) podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR)

V rámci poskytování těchto služeb:

-  průběžně shromažďujeme relevantní informace a monitorujeme a vyhodnocujeme, zda zpracování osobních údajů ze strany orgánu veřejné moci je v souladu s GDPR a dalšími platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a v případě zjištění nesouladu dáváme doporučení k nápravě

- monitorujeme a vyhodnocujeme, zda je míra povědomí a odborné přípravy pracovníků dostatečná a v případě zjištění nesouladu dáváme doporučení k nápravě

- provádíme školení v oblasti ochrany osobních údajů

- v případně potřeby spolupracujeme s dozorovým orgánem (Úřadem na ochranu osobních údajů)

- působíme jako kontaktní místo pro dozorový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů)

- provádíme posouzení vlivu na ochranu osobních údajů dle čl. 35 odst. 2 a 39 odst. 1 písm. c) GDPR

- poskytujeme poradenství související se správou a zaváděním nových informačních technologií

 

 

Publish modules to the "offcanvs" position.